The 2016 National Tourism Year – Phu Quoc and Mekong River Delta, themed ‘Discovering southern land’, will officially kick off on January 9 in Rach Gia city, the Mekong River Delta province of Kien Giang.

Năm Du Lịch Quốc Gia 2016

2016 Năm du lịch Quốc gia - Phú Quốc và đồng bằng sông Cửu Long, với chủ đề "Khám phá đất phương Nam", sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 09 tháng một tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang của Đồng bằng sông Cửu Long.